Pedagogisch Werkplan:

 

Binnen de opvang werk ik met 4 opvoedingsdoelen namelijk:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Gelegenheid bieden om kinderen zich normen en waarden eigen te maken

 

Emotionele veiligheid:

Kinderen hebben veel liefde, aandacht en een  veilige vertrouwde plek nodig waar ze goed verzorgd worden. Het is voor de ontwikkeling van kinderen heel erg belangrijk dat ze zich geliefd en veilig voelen, zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld. Om hen dit gevoel van veiligheid te geven, vind ik persoonlijke aandacht en een band met de kinderen opbouwen belangrijk. Dit doe ik door complimentjes te geven, regelmatig persoonlijke aandacht te hebben door samen een boekje te lezen of wat te knutselen en een keer een knuffel of een aai over de bol.

 

Daarbij probeer ik voor de kinderen voorspelbaar te zijn door het hanteren van een vast ritme, vaste regels en gewoontes, die ik aan hen uitleg.

Natuurlijk kan er wel afgeweken worden van de gewoontes op moment dat er een uitstapje gemaakt wordt of we iets anders leuks gaan doen. Hier geef ik de kinderen dan eerst uitgebreid uitleg over.

Ook grenzen stellen is voor het gevoel van veiligheid belangrijk, want kinderen weten graag waar zij aan toe zijn!


Persoonlijke competenties:

Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en op zijn manier

Het is goed als kinderen vooral lekker kunnen spelen en kind kunnen zijn. Tijdens het spelen leren kinderen veel over zichzelf en hun omgeving. Ik bied dan ook allerlei soorten speelgoed aan zoals een treinbaan, duplo, garages met auto`s, blokken, klei, verf, rivierstenen enz Daarbij zullen we ook regelmatig naar buiten gaan. Dat kan met spelen in de achtertuin, in het speeltuintje in de buurt of met een uitstapje (naar het bos, strand of kinderboerderij).

Daarnaast vind ik het leuk en goed om kinderen te stimuleren in de ontwikkeling door ze spelenderwijs dingen te leren over bepaalde onderwerpen die je tegenkomt, zoals bijvoorbeeld de seizoenen. Regelmatig gebruik ik een thema uit het VVE programma KIKI. Binnen een thema gaan we knutselen, dansen, bakken, ontdekken, zingen en ondertussen leren we spelenderwijs.

 

Zelfredzaamheid wordt aangemoedigd door kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten eten, opruimen en aankleden. Kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Verschillen op het gebied van persoonlijkheid of ontwikkeling worden gerespecteerd.

 

Sociale competenties:

Tijdens de opvang bevorder ik de sociale ontwikkeling bij baby’s door onder andere oogcontact, knuffelen, geluiden maken en liedjes zingen. Kinderen leren van en door elkaar. Bij kinderen wordt de interactie gestimuleerd door samenspel, samen opruimen, elkaar helpen of bijvoorbeeld samen de tafeldekken. Tijdens het contact met andere kinderen leren kinderen sociale vaardigheden zoals samen spelen, geduld, het oplossen van een ruzie en samenwerken.

 

Normen en waarden:

Ik ben een christelijke gastouder. Dat betekent in de praktijk dat dit te merken is in de manier waarop ik omga met kinderen. Hierbij staat de liefde van God voor kinderen centraal. Deze liefde wil ik graag doorgeven, ieder kind is uniek en een wonder. Ik probeer te leven volgens christelijke normen en waarden en probeer dat ook over te brengen aan de kinderen waar ik voor mag zorgen. Verder werk ik volgens de algemeen geldende normen en waarden, zoals eerlijk zijn, respect hebben voor anderen e.d. We gaan op een positieve manier met elkaar om, het goede in elkaar naar boven halen, elkaar waarderen. 

Ook zal ik tijdens het eten bidden met de kinderen. We zingen regelmatig christelijke liedjes en kan ik christelijke muziek aanzetten.

Toch betekent dit alles niet dat ik alleen maar opvang bied aan christelijke kinderen. Zeker niet. Wel vraag ik van ouders om mijn christelijke identiteit te respecteren. De kinderen zullen ook zeker niet gedwongen worden om mee te doen met christelijke activiteiten.